Historik

BE Group har sina rötter i Sverige och Finland, där Bröderna Edstrand respektive Starckjohann & Co grundades i slutet av 1800-talet.

Affärsidé

BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice av stål, rostfritt stål och aluminium. Genom att spara tid, kostnader och kapital åt kunderna hjälper BE Group dem att stärka sin konkurrenskraft.

Vision

BE Group ska vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget.

Q1

Nettoomsättning, msek

1 104 (1 083)

Rörelseresultat, MSEK

10 (13)

Viktiga händelser

 • Koncernens nettomsättning ökade med 2 procent.
 • I affärsområde Sverige och Finland ökade tonnage och nettoomsättning.
 • Resultat efter skatt förbättrades till 0 MSEK (-5).

Q2

Nettoomsättning, msek

1 104 (1 112)

Rörelseresultat, MSEK

10 (3)

Viktiga händelser

 • Förbättrat resultat på grund av bättre bruttomarginal.
 • En övertecknad nyemission tillför BE Group 244 MSEK.
 • Nytt treårigt kreditavtal med en total facilitet om 1 000 MSEK undertecknades.

Q3

Nettoomsättning, msek

966 (998)

Rörelseresultat, MSEK1)

8 (-3)

Viktiga händelser

 • Ökat tonnage i Sverige och Finland trots utmanande marknad.
 • Tillgångsnedskrivningar om 124 MSEK.
 • Anders Martinsson tillträdde som ny VD och koncernchef.

 

1) Exklusive nedskrivningar av tillgångar om -124 MSEK. Inklusive nedskrivningar av tillgångar uppgår rörelseresultatet till -117 MSEK (-3).

Q4

Nettoomsättning, msek

981 (1 009)

Rörelseresultat, MSEK

-17 (-30)

Viktiga händelser

 • Fortsatt tillväxt i Sverige.
 • Svag avslutning på året i Finland.
 • Fallande priser på platta produkter.