Koncernledningen

Anders Martinsson


VD och koncernchef
Född 1968
Anställd sedan 2015

Tidigare erfarenhet

Områdeschef och VD, inom WILO koncernen (2008-2015), Affärsutvecklingsdirektör Indutrade AB (2006-2008), Sälj- och Marknadschef NAF AB (2000-2006)

Utbildning

Högskoleingenjör Lunds Tekniska Högskola, utbildning Strategi och innovation vid Oxford universitet, Management utbildning

Antal aktier1)

1 200 000

Andreas Karlsson


CFO
Född 1972
Anställd sedan 2007

Tidigare erfarenhet

Ekonomichef i BE Group Sverige AB (2012 – 2014), Group Controller i BE Group AB (2007 – 2012), Director of Finance Polyclad Europe (2004-2006)

Utbildning

Magisterexamen Ekonomi, Lunds universitet samt Teknisk kandidat i maskinteknik

Antal aktier1)

669 035

Kalle Björklund


Affärsområdeschef Sverige
Född 1971
Anställd sedan 2008

Tidigare erfarenhet

Olika befattningar inom BE Group, både på inköps- och marknadssidan (2008–2013), olika chefsbefattningar inom Albany International i Sverige, Storbritannien och Finland (1996–2008)

Utbildning

Civilingenjör inom maskinteknik från KTH i Stockholm

Antal aktier

32 285

Lasse Levola


Affärsområdeschef Finland
Född 1959
Anställd sedan 2005

Tidigare erfarenhet

Marknadsdirektör i BE Group Finland (2005–2012), Marknadsdirektör i Hollming Works Oy (2003–2005), Direktör, Logistik i Wärtsilä (1995–2003).

Utbildning

Ingenjör, Finland

Antal aktier

0

Nikolai Makarov


Chef Operations Development
Född 1969
Anställd sedan 2011

Tidigare erfarenhet

Teknisk direktör Ruukki Construction (2010–2011), olika positioner i Rautaruukki (2006–2010), samt olika positioner i Konecranes och i PPTH Norden

Utbildning

Ingenjör inom Byggteknik, Finland

Antal aktier

0

1) AB Traction har ställt ut 1 200 000 säljoptioner till Anders Martinsson och 600 000 säljoptioner till Andreas Karlsson.

Uppgifterna om aktieinnehav i BE Group för styrelse och koncernledning avser direktägda, via bolag och/eller familj och helägda bolag per den 31 december 2015. För uppdaterade aktieinnehav hänvisas till vår webbplats, www.begroup.com.