BE Group har sina rötter i Sverige och Finland, där Bröderna Edstrand respektive Starckjohann & Co grundandes i slutet av 1800-talet.

1800-talet

1868 grundas Starckjohann & Co av Peter Starckjohann i finska Viborg.

1885 grundas Bröderna Edstrand av Hans och Jöns Edstrand i Malmö.

Företagen är båda handelsfirmor verksamma på sina nationella marknader. Bröderna Edstrand säljer till en början även varor som tegel, papper och tekniska oljor, men under årens lopp koncentreras verksamheten allt mer på stål och metaller.

1900-talet

Under 1900-talet expanderar företagen på var sitt håll.

1937 inviger Bröderna Edstrand det som fortfarande är koncernens huvudkontor på Spadegatan i Malmö.

I början av 1960-talet är Bröderna Edstrand en koncern med cirka 2 500 anställda och 1974 noteras bolaget på Stockholms Fondbörs.

1976 tar Starckjohann de första stegen in i det vi idag kallar produktionsservice.

1979 har Bröderna Edstrand för första gången en omsättning på över en miljard kronor.

1988 förvärvas Bröderna Edstrand av Trelleborg AB och efter fyra generationers ägande lämnar familjen Edstrand företaget.

Under 1990-talet etablerar företaget enheter i Danmark, Polen, Lettland och Litauen. Parallellt expanderar Starckjohann Steel genom bland annat förvärv av företaget Mercantile och etablering i Estland.

1999 blir Nordic Capital majoritetsägare i Bröderna Edstrand och Starckjohann Steel. De två företagen, inklusive dotterbolag i länderna runt Östersjön, bildar nu koncernen BE Group.

2000-talet

Under 2000-talet fortsätter koncernens europeiska expansion med etableringar i Tjeckien och Slovakien.

2004 säljer Trelleborg sina kvarvarande aktier i koncernen och 2006 åternoteras BE Groups aktie på Stockholmsbörsen.