Ett ledande stålserviceföretag i norra Europa

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer.

Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik, och produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser till kunder utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter.

BE Group har drygt 700 anställda och omsatte 3,9 miljarder kronor under 2016.

Huvudkontoret ligger i Malmö.

Affärsidé

BE Group är ett handels- och serviceföretag som erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice inom stål, rostfritt och aluminium till industri- och byggföretag i Europa. Genom att spara tid, kostnader och kapital för våra kunder hjälper vi dem att förbättra sin konkurrenskraft.

Marknader

Koncernen BE Group har ett tiotal anläggningar i länderna Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien och Slovakien.

För kunder som har eller planerar verksamheter i flera länder är BE Groups organisation med närvaro på olika europeiska marknader en tydlig konkurrensfördel. BE Group erbjuder samma säkra leveranser, höga service och kvalificerade rådgivning på alla sina marknader – något som förstärks av den lokala närvaron. Koncernens internationella närvaro gör också att bolaget kan skräddarsy helhetslösningar där de olika enheterna bidrar på olika sätt i processen, för att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt.

Erbjudande

Produktsortiment

BE Groups sortiment består av ett stort antal produkter som möter kundernas materialbehov. Sortimentet utgörs av långa och platta stålprodukter, armering, rostfritt stål och aluminium.

Långa stålprodukter

I långa stålprodukter ingår balk, hålprofiler, stångstål, och rör. Långa produkter används inom alla tänkbara konstruktioner exempelvis stålstommar, fackverk, broar, fordon och maskiner.

Platta stålprodukter

Platta stålprodukter representeras av plåt i olika former, exempelvis varmvalsad, kallvalsad eller metallbelagd. Plåt är en basprodukt inom tillverkande industri och används exempelvis inom byggnation, fordonsindustri samt maskin- och processindustri.

Armeringssortiment

I armeringssortimentet ingår armeringsstål och armeringsnät, produkter som används för att armera betong och därmed öka betongens hållfasthet och förhindra sprickbildning i byggnationer och infrastruktur.

Rostfritt stål

Inom sortimentet rostfritt stål ingår plåt, stång, rör och rördelar. Rostfritt stål, som har motståndskraft mot korrosion tack vare att det legerats med krom, används i allt från krävande konstruktioner inom bygg-, maskin-, medicin- och processindustri till köksinredningar, bestick, verktyg och rakblad.

Aluminiumsortiment

Aluminiumsortimentet omfattar bland annat plåt, profiler, stång och rör och BE Group levererar bland annat till legotillverkare och OEM-företag som jobbar med skyltar, vägmärken, byggnation eller inom flyg-, fordons- och förpackningsindustrin.

Service

BE Group erbjuder produktionsservice av stål, rostfritt och aluminium med produktionsresurser inom kapning, borrning, skärning, klippning, spaltning, blästring och målning.

Materialrådgivning, logistiklösningar och IT-tjänster

BE Group erbjuder också materialrådgivning, logistiklösningar och tidsbesparande IT-tjänster som bland annat inkluderar webbaserad e-handel, EDI, digitala aviseringar och elektroniska fakturor.

Produktionsservice

Produktionsservice är en konkurrenskraftig lösning för att ta fram färdiga komponenter som kan gå direkt in i kundernas produktion.

Kunder

BE Groups kundbas kan delas in i två huvudsakliga segment: byggindustri och tillverkningsindustri.

Inom byggindustri återfinns fyra undersegment:

Byggsmidesföretag

Byggsmidesföretag som har behov av balk, konstruktionsrör, stång och grovplåt. Beroende på projektens karaktär efterfrågar kunderna leveranser från lager eller via direktleveranser. Stålet köps ofta kapat, borrat eller grundmålat.

Regionala byggföretag

Regionala byggföretag som har behov av armeringsprodukter, grundläggningsmaterial och konstruktionsstål.

Rikstäckande byggföretag

Rikstäckande byggföretag som har behov av armeringsprodukter, grundläggningsmaterial och konstruktionsstål.

Byggmaterialhandel

Byggmaterialhandel består av bygg- och järnhandelskedjor, ofta rikstäckande, och med sina behov främst inom armering men även inom konstruktionsstål.

Inom tillverkningsindustri återfinns tre undersegment som alla köper från i stort sett hela BE Groups produktsortiment:

Underleverantörer

Legotillverkare, underleverantörer, mekaniska verkstäder samt företag med projektinriktad service och underhåll till exempelvis processindustri.

Stålåterförsäljare

Lokala och regionala stålåterförsäljare.

OEM-kunder

OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer) – industriföretag med tillverkning av egna produkter under eget varumärke.