Vision

BE Group ska vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget.

Professionella

Vi har kundfokus och rätt erbjudande till våra kunder, samt levererar i rätt tid på rätt plats.

Framgångsrika

Vi ska vara ett ledande ståldistributionsföretag som har god lönsamhet och växer för att kunna utveckla sina marknadspositioner.

Respekterade

BE Group ska vara väl ansett av våra kunder, leverantörer, anställda och ägare.

Mission


Att förbättra kundernas konkurrenskraft innebär att vi genom vårt erbjudande, kompetens och tillgänglighet hjälper kunderna att bli framgångsrika på sina marknader.

Affärsmål

Vara den ledande oberoende aktören på våra huvudmarknader

Med ledande menar vi att vara etta eller tvåa i storlek på marknaden – storlek har betydelse för att kunna uppnå skalfördelar i verksamheten.

Oberoende innebär att vi är en fristående grupp som inte har stålverk som ägare, det vill säga producentoberoende. Det ger oss ökade möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga produkter och priser till våra kunder.

Lönsam tillväxt genom att vara en professionell partner till våra kunder och leverantörer

Att växa med god lönsamhet är en viktig utgångspunkt och mål för vår verksamhet.

Att vara en professionell partner innebär att vi har ett tydligt kundfokus och är en fullsortimentsleverantör som levererar produkter med rätt kvalitet i rätt tid. Viktiga ledord för våra kundrelationer är service, närhet och enkelhet. Detta förutsätter goda och förtroendefulla relationer med våra leverantörer.

Behandla våra intressenter och varandra på ett öppet, ärligt och respektfullt sätt

Målet knyter an till vår vision om att vara det mest respekterade stålserviceföretaget. Om vi ska uppfattas som det mest respekterade måste vi behandla kunder, medarbetare, leverantörer och ägare på ett öppet, ärligt och respektfullt sätt.

Finansiella mål

Uppnå en tillväxt av omsättningen som överstiger marknadens utveckling.

BE Groups tillväxt mäts som utlevererade ton på de svenska, finska och baltiska marknaderna jämfört med marknadens tillväxt av utlevererat ton på dessa marknader.

Uppnå en vinstmarginal på minst 5 procent

Vinstmarginal definieras som underliggande EBIT-marginal under de tolv senaste månaderna.

Uppnå minst 15 procents avkastning på sysselsatt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital definieras som operativt resultat de senaste tolv månaderna dividerat med det genomsnittliga sysselsatta kapitalet (eget kapital och räntebärande skulder).

Kundförståelse

Vi förstår våra kunder och bidrar till deras framgång. I allt vi gör ska vi förstå att det är för kunden vi gör det. Om våra kunder är nöjda tryggas vår framgång.

Resultat

Vi är kostnadseffektiva och tillsammans skapar vi resultat för våra kunder och oss själva. Om vi hela tiden fokuserar på uppgiften och är noggranna kan vi förbättra vårt resultat. Vi följer våra rutiner, ger klara instruktioner och tydlig information till varandra. Vi vårdar våra resurser och håller nere kostnaderna. Vi försöker öka vår effektivitet genom att vara öppna mot varandra. Vi hjälper våra kollegor när vår egen arbetsbelastning har minskat.

Handling

Vi provar nya lösningar och uppmuntrar till kreativitet och handling. Vi ska ligga steget före genom att ha koll på omvärlden och vad som händer i den. Vi uppmuntrar varandra när nya idéer kläcks och fastnar inte i gamla hjulspår. Vi vågar göra misstag och lära av dem.

Ansvar

Vi tar ansvar och håller det vi lovar. Gentemot våra kunder innebär det att leverera rätt saker i rätt tid. Vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter och slutför dem. Vi bryr oss om varandra och behandlar alla andra som vi själva vill bli behandlade.

Öppenhet

Vi är öppna, raka och tydliga. Vi ska berömma varandra för det vi gör bra och ge konstruktiv kritik för det som kan förbättras. När vi ger information till någon annan – ser vi till att det uppfattades på det sätt som avsågs.