Koncernledning

Anders Martinsson


VD och koncernchef
Född 1968
Anställd sedan 2015

Tidigare erfarenhet

Områdeschef och VD, inom WILO koncernen (2008-2015), Affärsutvecklingsdirektör Indutrade AB (2006-2008), Sälj- och Marknadschef NAF AB (2000-2006)

Utbildning

Högskoleingenjör Lunds Tekniska Högskola, utbildning Strategi och innovation vid Oxford universitet, Management utbildning

Aktieinnehav1)

60 000

Aktieinnehav närstående

0

Daniel Fäldt 2)


CFO
Född 1976
Anställd sedan 2017

Tidigare erfarenhet

Ekonomidirektör Region Americas och Region South Europe/MEA på Bombardier Transportation (2013-2017), Ekonomidirektör Propulsion & Controls, Bombardier Transportation AB (2009-2013), Ekonomidirektör Gunnebo Entrance Control UK (2007-2009), olika befattningar inom Gunnebo Group (2002-2007)

Utbildning

Civilekonom, Bryant University samt Industrial Management vid KTH Executive School

Aktieinnehav

0

Aktieinnehav närstående

0

Sandra Eriksson


Inköpsdirektör
Född 1974
Anställd sedan 2016

Tidigare erfarenhet

Inköpschef Strategic Sourcing, Inköpschef Indirekt Material & Services, Inköpschef mekanik, Senior Inköpare på Toyota Material Handling Europe / BT Products AB (2006-2016)

Utbildning

Executive MBA, Handelshögskolan Stockholm

Aktieinnehav

1 700

Aktieinnehav närstående

0

Lasse Levola


Affärsområdeschef Finland
Född 1959
Anställd sedan 2005

Tidigare erfarenhet

Marknadsdirektör i BE Group Finland (2005–2012), Marknadsdirektör i Hollming Works Oy (2003–2005), Direktör, Logistik i Wärtsilä (1995–2003).

Utbildning

Ingenjör

Aktieinnehav

0

Aktieinnehav närstående

0

1) AB Traction har ställt ut 60 000 säljoptioner till Anders Martinsson och 30 000 säljoptioner till tidigare CFO Andreas Karlsson.

2) Efter räkenskapsårets slut har BE Groups CFO Andreas Karlsson lämnat bolaget. Daniel Fäldt tillträdde som tidigare meddelats som ny CFO i början av mars 2017.

Uppgifterna om styrelseledamöters och koncernledningens innehav av aktier och andra finansiella instrument i BE Group avser förhållandena per den 31 december 2016 och innefattar eget och fysisk närståendes innehav samt innehav av juridisk person som direkt eller indirekt kontrolleras av personen eller dennes närstående. För uppdaterade aktieinnehav hänvisas till vår webbplats, www.begroup.com.