Styrelse och revisorer

Petter Stillström


Ordförande
Född 1972
I styrelsen sedan 2012 (ordförande sedan 2015)

Övriga uppdrag

VD i AB Traction. Styrelseordförande i Nilörngruppen och Softronic samt ledamot i OEM International jämte AB Traction. Därtill ledamot i diverse onoterade företag i AB Tractions intressesfär och privata ägarbolag

Tidigare erfarenhet

Verksam inom corporate finance, AB Traction sedan 1999 och dess VD sedan 2001

Utbildning

Ekonomie Magister, Stockholms Universitet

Aktieinnehav

0

Aktieinnehav närstående

2 585 946

Lars Olof Nilsson


Ledamot
Född 1962
I styrelsen sedan 2006

Övriga uppdrag

Partner Evli Corporate Finance AB. Ordförande i Kaptensbacken (eget bolag) samt i NSS Group AB. Ledamot i JLL Treasury Support AB och JLL Transaction Services AB.

Tidigare erfarenhet

Anställningar i Trelleborgkoncernen, bland annat som finansdirektör och ansvarig för koncernstab Finans samt koncernstab Affärsutveckling

Utbildning

Civilekonomexamen, Umeå universitet

Aktieinnehav

3 282

Aktieinnehav närstående

0

Charlotte Hansson


Ledamot
Född 1962
I styrelsen sedan 2014

Övriga uppdrag

VD i MTD KB. Styrelseledamot i B&B Tools, DistIT, Orio, Formpipe Software och RenoNorden

Tidigare erfarenhet

Verksam inom transportbranschen. Verkställande direktör för Jetpak Sverige, Danmark och Finland

Utbildning

Cand. Scient i biokemi från Köpenhamns universitet, DIHM

Aktieinnehav

1 500

Aktieinnehav närstående

0

Jörgen Zahlin


Ledamot
Född 1964
I styrelsen sedan 2013

Övriga uppdrag

VD och koncernchef i OEM International. Ordförande och ledamot i flertalet bolag inom OEM-koncernen

Tidigare erfarenhet

Verksam inom OEM-koncernen sedan 1985. VD sedan 2000 och koncernchef sedan 2002

Utbildning

Ingenjör

Aktieinnehav

0

Aktieinnehav närstående

0

Esa Niemi


Ledamot
Född 1948
I styrelsen sedan 2016

Övriga uppdrag

Managementkonsult och ordförande i Unap AB. Ordförande i Modlon AB och ledamot i David Nordqvist Fiskexport AB samt Falkeskogs Delikatesser AB.

Tidigare erfarenhet

Vice President Marketing and Sales på Nolato, Head of Business Area Technical Plastics på Konstruktions-Bakelit AB samt diverse ledande befattningar inom Hackman Group i Finland, Tyskland, USA och Sverige.

Utbildning

Civ. ing.

Aktieinnehav

0

Aktieinnehav närstående

3 000

Mikael Sjölund


Ledarmot
Född 1971
I styrelsen sedan 2016

Övriga uppdrag:

Den egna verksamheten Kvarnsvik AB samt VD Effso Entreprenad AB. Ledamot i Airteam A/S (inom Ratos AB) och Parans Solar Lighting AB.

Tidigare erfarenhet:

Vice VD Imtech Nordic AB, Inköpschef Skanska Sverige AB, Head of Strategic Sourcing på Skanska Norden samt diverse ledande befattningar inom Skanska.

Utbildning

Kandidatexamen inom byggnadsteknik.

Aktieinnehav

5 000

Aktieinnehav närstående

0

Mikael Törnros


Ledamot, arbetstagarrepresentant
Född 1972
I styrelsen sedan 2016

Övriga uppdrag

Inköpskoordinator på BE Groups huvudkontor i Malmö. Fackordförande för Unionens medlemmar på BE Groups kontor i Malmö och Göteborg. Ledamot i styrelsen för Sveriges Inköp & Logistikförbund (SILF),region syd

Tidigare erfarenheter:

Erfarenhet inom inköp och logistik, projektplanering, produktionsplanering inom tillverkande industri sedan 1998.

Aktieinnehav

0

Aktieinnehav närstående

0

REVISORER
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi


Auktoriserad revisor,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Född 1968

Huvudansvarig revisor i bolaget sedan 2015