Not 34 – Händelser efter balansdagen

Efter räkenskapsårets slut har BE Groups CFO Andreas Karlsson lämnat bolaget. Daniel Fäldt tillträdde som tidigare meddelats som ny CFO i början av mars 2017. Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.