Not 4 – Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncern 2016 2015
PwC
Revisionsuppdrag 2 2
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0
Skatterådgivning  –
Övriga tjänster 0
Totalt arvode och kostnadsersättning 2 2
Moderbolag  2016 2015
PwC
Revisionsuppdrag 1 1
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster 0
Totalt arvode och kostnadsersättning 1 1