Ett ledande stålserviceföretag i norra Europa

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Kunderna finns framför allt inom tillverknings- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer.

Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik, och produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser till kunder utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter.

BE Group har ca 700 anställda och omsatte 4,3 miljarder kronor under 2017.

Huvudkontoret ligger i Malmö.

Marknader

Koncernen BE Group har ett tiotal anläggningar i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tjeckien.

BE Group är sedan många år en av de ledande aktörerna i Sverige och Finland och detta är företagets huvudmarknader. Tillsammans med de väletablerade verksamheterna i Baltikum och de produktionsinriktade verksamheterna i Polen och Tjeckien gör detta att BE Group kan skräddarsy lösningar där de olika enheterna bidrar på olika sätt i processen, för att skapa ett så bra erbjudande som möjligt. För kunder som har eller planerar verksamheter i flera länder är BE Groups internationella organisation, med närvaro på olika europeiska marknader, en tydlig konkurrensfördel.

Erbjudande

BE Groups kundbas kan delas in i två huvudsakliga segment: byggindustri och tillverkningsindustri. Genom att dela upp kunderna i olika segment kan vi mer effektivt anpassa vårt erbjudande efter kundernas olika behov och förutsättningar.

Byggindustri

Inom byggindustrin finns fyra undersegment:

  • Byggsmidesföretag som har behov av balk, konstruktionsrör, stång och grovplåt. Stålet köps oftast kapat, borrat eller grundmålat.
  • Regionala byggföretag som har behov av armeringsprodukter, grundläggningsmaterial och konstruktionsstål.
  • Rikstäckande byggföretag som har behov av armeringsprodukter, grundläggningsmaterial och konstruktionsstål.
  • Byggmaterialhandeln består av bygg- och järnhandelskedjor med behov främst inom armering men även inom konstruktionsstål.

Tillverkningsindustri

Inom tillverkningsindustri finns tre undersegment som alla köper från i stort sett hela BE Groups produktsortiment:

  • Underleverantörer såsom legotillverkare, mekaniska verkstäder samt företag med projektinriktad service och underhåll till exempelvis processindustri.
  • Lokala och regionala stålåterförsäljare.
  • OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer), industriföretag med tillverkning av egna produkter under eget varumärke.

Produktsortiment

BE Groups sortiment består av ett stort antal produkter som möter kundernas materialbehov och det utvecklas kontinuerligt efter deras önskemål.

Långa stålprodukter

I långa stålprodukter ingår balk, hålprofiler, stångstål, och rör. Långa produkter används inom alla tänkbara konstruktioner exempelvis stålstommar, fackverk, broar, fordon och maskiner.

Platta stålprodukter

Platta stålprodukter representeras av plåt i olika former, exempelvis varmvalsad, kallvalsad eller metallbelagd. Plåt är en basprodukt inom tillverkande industri och används exempelvis inom byggnation, fordonsindustri samt maskin- och processindustri.

Armering

I armeringssortimentet ingår armeringsstål och armeringsnät, produkter som används för att armera betong och därmed öka betongens hållfasthet och förhindra sprickbildning i byggnationer och infrastruktur.

Specialstål

Specialstål, som stång eller ämnesrör, används när det finns behov av material med förbättrade skärbarhetsegenskaper, högre hållfasthet, härdbarhet eller slitstyrka. Specialstål används inom verkstadsindustrin bland annat till maskindelar, axlar, kugghjul och till produkter inom hydraulik.

Rostfritt stål

Inom sortimentet rostfritt stål ingår plåt, stång, rör och rördelar. Rostfritt stål, som har motståndskraft mot korrosion tack vare att det legerats med krom, används i allt från krävande konstruktioner inom bygg-, maskin-, medicin- och processindustri till köksinredningar, bestick, verktyg och rakblad.

Aluminium

Aluminiumsortimentet omfattar plåt, profiler, stång och rör och BE Group levererar bland annat till legotillverkare och OEM-företag som jobbar med skyltar, vägmärken och byggnation eller inom flyg-, fordons- och förpackningsindustrin.

Service

BE Group erbjuder produktionsservice av stål, rostfritt och aluminium med produktionsresurser inom kapning, borrning, skärning, klippning, spaltning, blästring och målning.

Produktionsservice

Vårt erbjudande inom produktionsservice omfattar olika processer där vi förädlar stål och andra metaller för att uppfylla specifika behov hos kunderna.

Materialrådgivning, logistiklösningar och IT-tjänster

BE Group erbjuder också materialrådgivning, logistiklösningar och tidsbesparande IT-tjänster som bland annat inkluderar webbaserad e-handel, EDI, digitala aviseringar och elektroniska fakturor.