Not 32 – Investeringsåtaganden

Koncernen har inga huvudsakliga pågående investeringar eller framtida investeringar som styrelsen gjort klara åtaganden om.