Koncernledning

Peter Andersson


VD och koncernchef
Född 1975
Anställd sedan 2016

Tidigare erfarenhet

VD Ineos Styrolution (2011-2016), Operations Manager Disab Vaccuum Technology (2006-2011) och olika befattningar på Alfa Laval (1998-2006)

Utbildning

Högskoleingenjör Lunds Tekniska Högskola

Aktieinnehav

4 000

Christoffer Franzén


CFO
Född 1977
Anställd sedan mars 2020

Tidigare erfarenhet

Senior Finance Business Partner inom Scan Global Logistics (2018-2020), CFO för Europarts svenska dotterbolag (2017-2018) och flera ledande controllerbefattningar inom Getinge och ArjoHuntleigh (2008-2016)

Utbildning

Civilekonom, Lunds Universitet

Aktieinnehav

105

Magnus Olofsson


VD BE Group Sverige AB
Född 1968
Anställd sedan 2018

Tidigare erfarenhet

Managing Director på Knauf Danogips Sverige (2011-2018), Sverigechef på Bong Ljungdahl Sverige AB (2005-2011), Sälj- och marknadschef på Icopal AB (2000-2005), Försäljningschef på ELFA AB (1993-2000)

Utbildning

Högskoleinjenjör och reservofficer

Aktieinnehav

4 000

Lasse Levola


VD BE Group Oy Ab
Född 1959
Anställd sedan 2005

Tidigare erfarenhet

Marknadsdirektör i BE Group Oy Ab (2005–2012), Marknadsdirektör i Hollming Works Oy (2003–2005), Direktör, Logistik i Wärtsilä (1995–2003).

Utbildning

Ingenjör

Aktieinnehav

0

Uppgifterna om styrelseledamöters och koncernledningens innehav av aktier och andra finansiella instrument i BE Group avser förhållandena per den 31 december 2019 och innefattar eget och fysisk närståendes innehav samt innehav av juridisk person som direkt eller indirekt kontrolleras av personen eller dennes närstående. För VD innefattas även uppgift om eventuella väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som BE Group har betydande affärsförbindelser med. För uppdaterade aktieinnehav hänvisas till vår webbplats, www.begroup.com.