Förändringar i eget kapital – koncern

Amounts in SEK M Share capital Other capital contributions Translation reserve Retained earnings Total equity
Belopp i MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserat resultat Summa eget kapital
2018 2018
Equity, opening balance, January 1‚ 2018 Ingående eget kapital 1 januari 2018 260 251 31 260 802
Result for the year Årets resultat 80 80
Other comprehensive income Övrigt totalresultat 10 10
Comprehensive income for the year Årets totalresultat 10 80 90
Equity, closing balance, December 31‚ 2018 Utgående eget kapital 31 december 2018 260 251 41 340 892
Amounts in SEK M Share capital Other capital contributions Translation reserve Retained earnings Total equity
Belopp i MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserat resultat Summa eget kapital
2019 2019
Equity, opening balance, January 1‚ 2019 Ingående eget kapital 1 januari 2019 260 251 41 340 892
Result for the year Årets resultat 50 50
Dividend Utdelning -23 -23
Other comprehensive income Övrigt totalresultat 3 3
Comprehensive income for the year Årets totalresultat 3 27 30
Equity, closing balance, December 31‚ 2019 Utgående eget kapital 31 december 2019 260 251 44 367 922
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).