Förändringar i eget kapital – moderbolag

Amounts in SEK M Share
capital
Statutory
reserve
Share premium reserve Profit
brought forward
Profit/loss
for the year
Total
equity
Belopp i MSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital
2018 2018
Equity, opening balance,
January 1‚ 2018
Ingående eget kapital 1 januari 2018 260 31 240 27 -1 557
Profit/loss brought forward from previous year Överföring av föregående års resultat -1 1
Total transactions reported directly in Equity Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital -1 1 0
Profit/loss for the year Årets resultat 69 69
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Comprehensive income for the year Årets totalresultat 69 69
Equity, closing balance,
December 31‚ 2018
Utgående eget kapital 31 december 2018 260 31 240 26 69 626
Amounts in SEK M Share
capital
Statutory
reserve
Share premium reserve Profit
brought forward
Profit/loss
for the year
Total
equity
Belopp i MSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital
2019 2019
Equity, opening balance,
January 1‚ 2019
Ingående eget kapital 1 januari 2019 260 31 240 26 69 626
Profit/loss brought forward from previous year Överföring av föregående års resultat 69 -69
Total transactions reported directly in Equity Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital 69 -69
Profit/loss for the year Årets resultat 38 38
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Comprehensive income for the year Årets totalresultat 38 38
Dividend Utdelning -22 -22
Equity, closing balance,
December 31‚ 2019
Utgående eget kapital 31 december 2019 260 31 240 73 38 642