Rapport över moderbolagets totalresultat

Amounts in (SEK M) Belopp i MSEK 2019 2018
Profit/loss for the year Årets resultat 38 69
Other comprehensive income Övrigt totalresultat – 
Comprehensive income for the year Årets totalresultat 38 69