Consolidated Income Statement

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2020 2019
Net sales Nettoomsättning 1 1 3,672 4,359
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 2 2 -3,124 -3,754
Gross profit/loss Bruttoresultat 548 605
Selling expenses Försäljningskostnader 2 2 -371 -389
Administrative expenses Administrationskostnader 2 2 -110 -128
Participation in earnings of joint venture Andelar i joint ventures resultat 17 17 7 3
Other operating income Övriga rörelseintäkter 6 6 6 1
Other operating expenses Övriga rörelsekostnader 2, 7 2, 7 -41 -4
Operating result Rörelseresultat 3, 4, 13, 14, 15 3, 4, 13, 14, 15 39 88
Financial income Finansiella intäkter 8 8 2 11
Financial expenses Finansiella kostnader 9 9 -30 -27
Result before tax Resultat före skatt 11 72
Tax Skatt 10 10 -7 -22
Result for the year attributable to Parent Company shareholders Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 11 11 4 50
Earnings per share before dilution Resultat per aktie före utspädning 11 11 0.33 3.87
Earnings per share after dilution Resultat per aktie efter utspädning 11 11 0.33 3.87
Net sales, Group
SEK M
Operating result, Group (EBIT)
SEK M