Note 16 – Participations in Group companies

Parent Company Moderbolag 2020 2019
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 1,630 1,630
Acquisitions and capital contributions Förvärv och kapitaltillskott
Divestment and liquidation Avyttring och likvidation
Total accumulated cost Summa ackumulerade anskaffningsvärden 1,630 1,630
Accumulated impairment Ackumulerade nedskrivningar
At January 1 Vid årets början -762 -758
Divestment and liquidation Avyttring och likvidation
Impairment losses for the year Årets nedskrivningar -4
Total accumulated impairment Summa ackumulerade nedskrivningar -762 -762
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 868 868

Specification of the Parent Company and Group’s holdings of investments in Group companies

Subsidiaries/Reg. No./Domicile Participating interests % Carrying amount
Dotterbolag / Org nr / Säte Antal andelar % Redovisat värde
BE Group Sverige AB, 556106-2174. Sweden BE Group Sverige AB, 556106-2174. Sverige 20,000 100 709
BE Group Oy Ab, 1544976-7. Finland BE Group Oy Ab, 1544976-7. Finland 204,000 100 147
BE Group OÜ, 10024510. Estonia BE Group OÜ, 10024510. Estland 40 100 0
BE Group SIA, 40003413138. Latvia BE Group SIA, 40003413138. Lettland 100 100 0
UAB BE Group, 211685290. Lithuania UAB BE Group, 211685290. Litauen 100 100
BE Group Sp. z o.o, 0000006520. Poland BE Group Sp. z o.o., 0000006520. Polen 20,216 100
Lecor Stålteknik AB, 556584-6382. Sweden Lecor Stålteknik AB, 556584-6382. Sverige 1,000 100 12
RTS Eesti OÜ, 11657766. Estonia RTS Eesti OÜ, 11657766. Estland
868
Acquisitions, capital contributions and impairments during the year Förvärv, kapitaltillskott och nedskrivningar under året 2020 2019
UAB BE Group UAB BE Group -4
-4
The impairment during 2019 is related to participation in Group company.