En stark inledning på det nya året

Första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 8% till 1 226 MSEK (1 138).
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 48 MSEK (30).
  • Rörelseresultatet ökade till 55 MSEK (46).
  • Resultat efter skatt ökade till 39 MSEK (34).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 MSEK (37).
  • Resultat per aktie ökade till 3,03 kr (2,58).
Results overview 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
Change
Resultatöversikt 2018
jan-mar
2017
jan-mar
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 98 98 0
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 226 1 138 88
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
48 30 18
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 55 46 9
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 39 34 5
Earnings per share, SEK1) Resultat per aktie, SEK1) 3,03 2,58 0,45
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
-1 37 -38

1) Baserat på genomsnittligt antal aktier.

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.