Affärsområde
Sverige & Polen

Affärsområdet omfattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik samt den polska verksamheten BE Group Polen.

Första kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 20 procent under det första kvartalet i jämförelse med föregående år och uppgick till 651 MSEK (543). Rörelseresultatet förbättrades till 39 MSEK (31). Justerat för lagervinster och -förluster på 4 MSEK (9) ökade det underliggande rörelseresultatet till 35 MSEK (23).

Distributionsaffären i Sverige levererar ett kraftigt förbättrat underliggande rörelseresultat främst baserat på högre stålpriser och lägre kostnader. Volymen var i nivå med samma period föregående år. Affärsenheten Produktion Sverige & Polen levererar också ett kraftigt förbättrat underliggande rörelseresultat. Volymtillväxt, som leder till bättre kapacitetsutnyttjande, samt positiv pris- och mixeffekt bidrar främst till utvecklingen.

De förändringsåtgärder som genomförts gällande organisation och verksamhetsinriktning i Lecor Stålteknik medför att bolaget nu visar lönsamhet i kvartalet.

Affärsområde Sverige & Polen, omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal*

*Jämförelsesiffror har räknats om med anledning av BE Group Produktion Eskilstuna.