Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2 2 8 8
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 7 10 33 30
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 9 12 41 38