Note 2 Items affecting comparability

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Restructuring expenses Omstruktureringskostnader -28 -28
Write-down of tangible assets Nedskrivning av materiella tillgångar -4 -4
Write-down of intangible assets Nedskrivning av immateriella tillgångar -1 -1
Write-down of current assets Nedskrivning av omsättningstillgångar -22 -22
Reversal of write-down of participation in joint venture Återföring av nedskrivna andelar i joint venture 20 20
Write-down of goodwill Nedskrivning av goodwill -17 -17
Total items affecting comparability Summa jämförelsestörande poster -52 -52