Förändringar av eget kapital i sammandrag

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Equity at beginning of period Eget kapital vid periodens ingång 802 771 771 804
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 50 33 31 48
Equity at end of period Eget kapital vid periodens utgång 852 804 802 852