Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2019
Jan-Mar
2018
Jan-Mar
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jan-mar
2018
jan-mar
2018
helår
Rullande
12 mån
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 1 2 9 8
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 7 7 29 29
Depreciation of right of use assets Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 20 20
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 28 9 38 57