Note 2 Items affecting comparability

(SEK M) 2019
Jan-Mar
2018
Jan-Mar
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jan-mar
2018
jan-mar
2018
helår
Rullande
12 mån
Restructuring expenses Omstruktureringskostnader -12 -12
Total items affecting comparability Summa jämförelsestörande poster -12 -12