Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2020
Jan-Mar
2019
Jan-Mar
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
jan-mar
2019
jan-mar
2019
helår
Rullande
12 mån
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 1 1 2 2
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 6 7 27 26
Depreciation of right of use assets Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 22 20 84 86
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 29 28 113 114