Note 2 Items affecting comparability

(SEK M) 2020
Jan-Mar
2019
Jan-Mar
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
jan-mar
2019
jan-mar
2019
helår
Rullande
12 mån
Restructuring expenses Omstruktureringskostnader -35 -35
Total items affecting comparability Summa jämförelsestörande poster -35 -35