Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen minskade med 16% till 1 558 MSEK (1 845)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (180)
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (184) inklusive lagervinster och -förluster om -9 MSEK (4)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 MSEK (148)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 226 MSEK (108)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (11,41)

”Under första kvartalet sjönk nettoomsättningen med 16% till 1 558 MSEK (1 845) och det underliggande rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (180). Lagerförlusterna uppgick till -9 MSEK (4) och följaktligen uppgick rörelseresultatet till 1 MSEK (184). Resultatet skall ses i ljuset av föregående års hamstringsvåg och prisuppgång under slutet av första kvartalet till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Jämfört med föregående års fjärde kvartal ökar både nettoomsättning och bruttomarginal”

Peter Andersson, VD och koncernchef

Results overview 2023
Jan-Mar
2022
Jan-Mar
Change
Resultatöversikt 2023
jan-mar
2022
jan-mar
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 81 92 -11
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 558 1 845 -287
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
10 180 -170
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 1 184 -183
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK -3 148 -151
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK -0,22 11,41 -11,63
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
226 108 118

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2022 omsatte koncernen 6,9 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.