Alternative performance measures

The Group uses a number of alternative performance measures in its report. The alternative performance measures that BE Group considers significant are the following:

Underlying operating result (uEBIT)

(SEK M) 2018
Apr-Jun
2017
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2017
Jan-Jun
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
apr-jun
2017
apr-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2017
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 22 -13 77 33 57 101
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) -12 -8 -19 -24 -27 -22
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster 16 42 16 42 52 26
Group Koncernen 26 21 74 51 82 105

Net debt

(SEK M) 2018
Jun 30
2017
Jun 30
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
30 jun
2017
30 jun
2017
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 542 543 519
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 57 20
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -51 -13 -61
Rounding Avrundning -1
Group Koncernen 496 586 478

Net debt/equity ratio is calculated as net debt divided by Equity.

Working capital

(SEK M) 2018
Jun 30
2017
Jun 30
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
30 jun
2017
30 jun
2017
31 dec
Inventories Varulager 697 598 599
Accounts receivable Kundfordringar 663 649 489
Other receivables Övriga rörelsefordringar 49 41 35
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -635 -519 -479
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -199 -181 -152
Rounding Avrundning
Group Koncernen 575 588 492

Average working capital is an average for each period based on quarterly data.

Capital employed

(SEK M) 2018
Jun 30
2017
Jun 30
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
30 jun
2017
30 jun
2017
31 dec
Equity Eget kapital 863 794 802
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 542 543 519
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 57 20
Rounding Avrundning 1
Group Koncernen 1,410 1,395 1,341

Average capital employed is an average for each period based on quarterly data.