Förändringar av eget kapital i sammandrag

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Equity at beginning of period Eget kapital vid periodens ingång 922 852 892 802 802 863
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 23 11 53 61 90 82
Dividend Utdelning -23 -23 -23
Equity at end of period Eget kapital vid periodens utgång 922 863 922 863 892 922
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).