Not 1 Avskrivningar

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 0 2 1 4 9 6
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 7 8 14 15 29 28
Depreciation of right of use assets Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 22 42 42
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 29 10 57 19 38 76