Not 2 Jämförelsestörande poster

(SEK M) 2019
Apr-Jun
2018
Apr-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jan-Jun
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
apr-jun
2018
apr-jun
2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Rullande
12 mån
Restructuring expenses Omstruktureringskostnader -16 -16 -12 4
Total items affecting comparability Summa jämförelsestörande poster -16 -16 -12 4