Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 935 MSEK (1 193)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 28 MSEK (32)
 • Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om
  -5 MSEK (-) relaterat till centralisering av lager- och produktionsverksamhet i Baltikum
 • Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (32)
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (19)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  95 MSEK (67)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,34 kr (1,44)

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 053 MSEK (2 398)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 70 MSEK (72)
 • Perioden belastades med jämförelsestörande poster om till
  -40 MSEK (-) relaterat till centralisering av lager- och produktionsverksamhet i Sverige och Baltikum
 • Rörelseresultatet uppgick till 17 MSEK (66)
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 MSEK (39)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  188 MSEK (129)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr (3,00)
Results overview 2020
Apr-Jun
2019
Apr-Jun
Change 2020
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
Change
Resultatöversikt 2020
apr-jun
2019
apr-jun
Förändring 2020
jan-jun
2019
jan-jun
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 77 92 -15 167 188 -21
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 935 1 193 -258 2 053 2 398 -345
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
28 32 -4 70 72 -2
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 21 32 -11 17 66 -49
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 18 19 -1 -5 39 -44
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 1,34 1,44 -0,10 -0,40 3,00 -3,40
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
95 67 28 188 129 59

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.