Note 2 Items affecting comparability

(SEK M) 2020
Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2020
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
apr-jun
2019
apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
helår
Rullande
12 mån
Restructuring expenses Omstruktureringskostnader -5 -40 -40
Total items affecting comparability Summa jämförelsestörande poster -5 -40 -40