Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2 2 6 7 8 7
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 7 8 22 26 33 29
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 9 10 28 33 41 36