Förändringar av eget kapital i sammandrag

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Equity at beginning of period Eget kapital vid periodens ingång 863 794 802 771 771 801
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 19 7 80 30 31 81
Equity at end of period Eget kapital vid periodens utgång 882 801 882 801 802 882