Kommande information

Kommande rapporttillfällen

BE Group AB (publ) avser att publicera ekonomisk information vid följande datum:

  • Bokslutskommuniké för 2018 kommer att publiceras den 31 januari 2019.
  • Årsredovisning för 2018 kommer att vara tillgänglig vid månadsskiftet mars/april 2019.
  • Delårsrapport för januari-mars 2019 kommer att publiceras den 25 april 2019.

Finansiell information finns tillgänglig på svenska och engelska på BE Groups webbplats och kan beställas via tel +46 (0)40 38 42 00 eller e-post: info@begroup.com

Malmö den 23 oktober 2018

BE Group AB (publ)

Anders Martinsson
VD och koncernchef

Frågor avseende denna rapport besvaras av:

Anders Martinsson, VD och koncernchef
Tel: +46 (0)706 21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
Tel: +46 (0)705 60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com

BE Group AB (publ), Box 225, 201 22 Malmö, Besöksadress: Krangatan 4B
Org. nr: 556578-4724, tel: +46 (0)40 38 42 00, fax: +46 (0)40 38 41 11
info@begroup.com, www.begroup.com

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 07.45 CET.