Segmentsredovisning

Nettoomsättning 1)

Per segment (SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
Per segment (MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 543 454 1 869 1 526 2 094 2 437
Finland & Baltics Finland & Baltikum 559 489 1 753 1 604 2 114 2 263
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter 9 25 27 123 140 44
Group Koncernen 1 111 968 3 649 3 253 4 348 4 744
Per product group (SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
Per produktgrupp (MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Long steel Products Långa produkter 384 329 1 267 1 056 1 436 1 647
Flat steel Products Platta produkter 431 377 1 417 1 255 1 673 1 835
Stainless steel Rostfritt stål 209 173 668 621 801 848
Aluminium Aluminium 56 50 176 156 212 232
Other Övrigt 31 39 121 165 226 182
Group Koncernen 1 111 968 3 649 3 253 4 348 4 744
By country based on customer´s domicile (SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
Per land utifrån kundens hemvist (MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden Sverige 530 465 1 837 1 601 2 170 2 406
Finland Finland 481 411 1 472 1 332 1 756 1 896
Other Övrigt 100 92 340 320 422 442
Group Koncernen 1 111 968 3 649 3 253 4 348 4 744

Levererat tonnage per segment (tusentals ton)

2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 40 37 138 127 172 183
Finland & Baltics Finland & Baltikum 45 44 146 147 191 190
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter -1 1 0 0 0 0
Group Koncernen 84 82 284 274 363 373

Rörelseresultat (EBIT) per segment 1)

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 19 15 93 72 78 99
Finland & Baltics Finland & Baltikum 26 23 73 90 105 88
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter -12 -19 -56 -110 -126 -72
Group Koncernen 33 19 110 52 57 115

Rörelsemarginal per segment 1)

2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 3,5% 3,2% 5,0% 4,7% 3,7% 4,1%
Finland & Baltics Finland & Baltikum 4,6% 4,6% 4,1% 5,6% 5,0% 3,9%
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter neg neg neg neg neg neg
Group Koncernen 3,0% 2,0% 3,0% 1,6% 1,3% 2,4%

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) per segment 1) 2)

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 15 16 78 58 72 92
Finland & Baltics Finland & Baltikum 22 23 61 79 89 71
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter -11 -17 -39 -64 -79 -54
Group Koncernen 26 22 100 73 82 109

Underliggande rörelsemarginal per segment 1) 3)

2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 2,8% 3,6% 4,2% 3,8% 3,4% 3,8%
Finland & Baltics Finland & Baltikum 4,0% 4,8% 3,5% 4,9% 4,2% 3,2%
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter neg neg neg neg neg neg
Group Koncernen 2,4% 2,2% 2,7% 2,2% 1,9% 2,3%

Avskrivningar per segment 1)

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 4 3 10 11 14 13
Finland & Baltics Finland & Baltikum 4 4 13 12 16 17
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter 1 3 5 10 11 6
Group Koncernen 9 10 28 33 41 36

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar per segment 1)

(SEK M) 2018
Jul-Sep
2017
Jul-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Jan-Sep
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 1 3 10 5 10 15
Finland & Baltics Finland & Baltikum 10 3 15 6 12 21
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter 1 0 1 0 0 1
Group Koncernen 12 6 26 11 22 37

1) BE Group Produktion Eskilstuna redovisas sedan fjärde kvartalet 2017 under Moderbolaget och koncernposter. Jämförelsesiffror har räknats om.

2) Rörelseresultat (EBIT) justerat för lagervinster och -förluster och jämförelsestörande poster. Med lagervinster och -förluster avses skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen av lagervinster och -förluster görs enligt bolagets egen modell och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

3) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.