Alternative performance measures

The Group uses a number of alternative performance measures in its report. The alternative performance measures that BE Group considers significant are the following:

Underlying operating result (uEBIT)

(SEK M) 2019
Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2019
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jul-sep
2018
jul-sep
2019
jan-sep
2018
jan-sep
2018
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 14 33 80 110 132 102
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) -1 -7 5 -26 -27 4
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster 16 12 -4
Group Koncernen 13 26 85 100 117 102

Working capital

(SEK M) 2019
Sep 30
2018
Sep 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 sep
2018
30 sep
2018
31 dec
Inventories Varulager 676 719 651
Accounts receivable Kundfordringar 561 664 470
Other receivables Övriga rörelsefordringar 42 46 63
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -514 -641 -468
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -158 -171 -145
Rounding Avrundning 1 1
Group Koncernen 608 617 572
Average working capital is an average for each period based on quarterly data.

Net debt excl. IFRS 16

(SEK M) 2019
Sep 30
2018
Sep 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 sep
2018
30 sep
2018
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 1,015 544 543
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 93 25 5
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -559
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -118 -57 -108
Rounding Avrundning 1
Group Koncernen 431 513 440
Net debt/equity ratio excl. IFRS 16 is calculated as net debt excl. IFRS 16 divided by Equity.

Capital employed excl. IFRS 16

(SEK M) 2019
Sep 30
2018
Sep 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 sep
2018
30 sep
2018
31 dec
Equity excl. IFRS 16 Eget kapital exkl. IFRS 16 936 882 892
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 1,015 544 543
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 93 25 5
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -559
Rounding Avrundning -1 1
Group Koncernen 1,484 1,452 1,440
Average capital employed excl. IFRS 16 is an average for each period based on quarterly data.