Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2019
Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2019
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jul-sep
2018
jul-sep
2019
jan-sep
2018
jan-sep
2018
helår
Rullande
12 mån
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 1 2 2 6 9 5
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 7 7 21 22 29 28
Depreciation of right of use assets Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 21 63 63
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 29 9 86 28 38 96