Note 2 Items affecting comparability

(SEK M) 2019
Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2019
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jul-sep
2018
jul-sep
2019
jan-sep
2018
jan-sep
2018
helår
Rullande
12 mån
Restructuring expenses Omstruktureringskostnader -16 -12 4
Total items affecting comparability Summa jämförelsestörande poster -16 -12 4