Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2020
Jul-Sep
2019
Jul-Sep
2020
Jan-Sep
2019
Jan-Sep
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
jul-sep
2019
jul-sep
2020
jan-sep
2019
jan-sep
2019
helår
Rullande
12 mån
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 1 1 2 2 2 2
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 5 7 17 21 27 23
Depreciation of right of use assets Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 22 21 67 63 84 88
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 28 29 86 86 113 113