Alternative performance measures

The Group uses a number of alternative performance measures in its report. The alternative performance measures that BE Group considers significant are the following:

Underlying operating result (uEBIT)

(SEK M) 2021
Jul-Sep
2020
Jul-Sep
2021
Jan-Sep
2020
Jan-Sep
2020
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2021
jul-sep
2020
jul-sep
2021
jan-sep
2020
jan-sep
2020
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 219 4 463 21 39 481
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) -26 10 -69 23 17 -75
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster 40 40
Group Koncernen 193 14 394 84 96 406

Working capital

(SEK M) 2021
Sep 30
2020
Sep 30
2020
Dec 31
(MSEK) 2021
30 sep
2020
30 sep
2020
31 dec
Inventories Varulager 770 553 501
Accounts receivable Kundfordringar 866 450 376
Other receivables Övriga rörelsefordringar 34 42 42
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -783 -402 -414
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -277 -169 -162
Rounding Avrundning
Group Koncernen 610 474 343
Average working capital is an average for each period based on quarterly data.

Net debt excl. IFRS 16

(SEK M) 2021
Sep 30
2020
Sep 30
2020
Dec 31
(MSEK) 2021
30 sep
2020
30 sep
2020
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 679 842 778
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 97 91 85
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -501 -550 -541
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -176 -102 -166
Rounding Avrundning -1
Group Koncernen 98 281 156
Net debt/equity ratio excl. IFRS 16 is calculated as net debt excl. IFRS 16 divided by Equity.

Capital employed excl. IFRS 16

(SEK M) 2021
Sep 30
2020
Sep 30
2020
Dec 31
(MSEK) 2021
30 sep
2020
30 sep
2020
31 dec
Equity excl. IFRS 16 Eget kapital exkl. IFRS 16 1,287 926 912
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 679 842 778
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 97 91 85
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -501 -550 -541
Rounding Avrundning
Group Koncernen 1,562 1,309 1,234
Average capital employed excl. IFRS 16 is an average for each period based on quarterly data.