Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2021
Jul-Sep
2020
Jul-Sep
2021
Jan-Sep
2020
Jan-Sep
2020
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2021
jul-sep
2020
jul-sep
2021
jan-sep
2020
jan-sep
2020
helår
Rullande
12 mån
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 0 1 2 2 3 3
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 5 5 17 17 23 23
Depreciation of right of use assets Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 24 22 70 67 89 92
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 29 28 89 86 115 118