Alternative performance measures

The Group uses a number of alternative performance measures in its report. The alternative performance measures that BE Group considers significant are the following:

Underlying operating result (uEBIT)

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 40 219 537 463 621 695
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) 27 -26 1 -69 -92 -22
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster
Group Koncernen 67 193 538 394 529 673

Working capital

(SEK M) 2022
Sep 30
2021
Sep 30
2021
Dec 31
(MSEK) 2022
30 sep
2021
30 sep
2021
31 dec
Inventories Varulager 1,418 770 1,033
Accounts receivable Kundfordringar 934 866 653
Other receivables Övriga rörelsefordringar 23 34 39
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -692 -783 -641
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -343 -277 -229
Rounding Avrundning 1
Group Koncernen 1,340 610 856
Average working capital is an average for each period based on quarterly data.

Net debt excl. IFRS 16

(SEK M) 2022
Sep 30
2021
Sep 30
2021
Dec 31
(MSEK) 2022
30 sep
2021
30 sep
2021
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 970 679 681
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 101 97 95
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -515 -501 -481
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -80 -176 -54
Rounding Avrundning -1 -1
Group Koncernen 475 98 241
Net debt/equity ratio excl. IFRS 16 is calculated as net debt excl. IFRS 16 divided by Equity.

Capital employed excl. IFRS 16

(SEK M) 2022
Sep 30
2021
Sep 30
2021
Dec 31
(MSEK) 2022
30 sep
2021
30 sep
2021
31 dec
Equity excl. IFRS 16 Eget kapital exkl. IFRS 16 1,738 1,287 1,420
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 970 679 681
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 101 97 95
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -515 -501 -481
Rounding Avrundning 1
Group Koncernen 2,294 1,562 1,716
Average capital employed excl. IFRS 16 is an average for each period based on quarterly data.