Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 1 0 3 2 2 3
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 5 5 15 17 23 21
Depreciation of right of use assets Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 22 24 66 70 93 89
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 28 29 84 89 118 113