Förändringar av eget kapital i sammandrag

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Equity at beginning of period Eget kapital vid periodens ingång 1 688 1 101 1 413 905 905 1 281
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 43 180 474 376 508 606
Dividend Utdelning -156 -156
Equity at end of period Eget kapital vid periodens utgång 1 731 1 281 1 731 1 281 1 413 1 713