Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2023
Jul-Sep
2022
Jul-Sep
2023
Jan-Sep
2022
Jan-Sep
2022
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1,187 1,514 4,151 5,403 6,875 5,623
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -1,088 -1,341 -3,721 -4,445 -5,866 -5,142
Gross profit Bruttoresultat 99 173 430 958 1,009 481
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -107 -107 -356 -359 -482 -479
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -30 -28 -102 -90 -134 -146
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 -11 -1 -7 -8 -9 -8
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 7 3 20 36 34 18
Operating profit/loss Rörelseresultat -42 40 -15 537 418 -134
Financial items Finansiella poster -9 -6 -18 -13 -18 -23
Profit/loss before tax Resultat före skatt -51 34 -33 524 400 -157
Tax Skatt 9 -8 7 -99 -76 30
Profit/loss for the period Periodens resultat -42 26 -26 425 324 -127
Earnings per share (SEK) Resultat per aktie (SEK) -3.27 2.05 -2.02 32.76 24.96 -9.81
Earnings per share after dilution (SEK) Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -3.27 2.05 -2.02 32.76 24.96 -9.81

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2023
Jul-Sep
2022
Jul-Sep
2023
Jan-Sep
2022
Jan-Sep
2022
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat -42 26 -26 425 324 -127
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that may later be reclassified to profit/loss for the period Poster som senare kan omklassificeras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser -17 17 22 49 56 29
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat -17 17 22 49 56 29
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat -59 43 -4 474 380 -98