Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2023
Jul-Sep
2022
Jul-Sep
2023
Jan-Sep
2022
Jan-Sep
2022
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
helår
Rullande
12 mån
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 1 1 3 3 4 4
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 6 5 17 15 21 23
Depreciation of right of use assets Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 23 22 71 66 90 95
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 30 28 91 84 115 122