Note 2 Items affecting comparability

(SEK M) 2023
Jul-Sep
2022
Jul-Sep
2023
Jan-Sep
2022
Jan-Sep
2022
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
helår
Rullande
12 mån
Restructuring expenses Omstruktureringskostnader -6 -6 -6
Total items affecting comparability Summa jämförelsestörande poster -6 -6 -6