Note 1 Amortizations and depreciations

(SEK M) 2018
Oct-Dec
2017
Oct-Dec
2018
Full-year
2017
Full-year
(MSEK) 2018
okt-dec
2017
okt-dec
2018
helår
2017
helår
Amortization of intangible assets Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 3 1 9 8
Depreciation of tangible assets Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 7 7 29 33
Total amortizations and depreciations Summa avskrivningar 10 8 38 41